Öğretmenlik için 4 dönem hazırlık

Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) kapsamında kurulması planlanan Milli Eğitim Akademisi’nde verilecek hazırlık eğitiminin süresi dört dönem olacak. Bu süre, öğretmen adayının mezun olduğu yükseköğretim programına göre üç dönem olarak uygulanabilecek. Başarı puanı teorik derslerde 100 üzerinden 60, uygulamalı derslerde ise 100 üzerinden 70 olacak.

ÖĞRETMEN OKULLARI İÇİN 3 DÖNEM

Yeni ÖMK taslağı, eğitimde önemli bir dönüşümü beraberinde getiriyor. Özellikle Milli Eğitim Akademisi için belirlenen detaylar, öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik önemli adımlar içeriyor. Buna göre, akademideki hazırlık eğitiminin süresi dört dönem olacak. Bu süre, öğretmen yetiştiren bölümlerden mezun öğretmen adayı için üç dönem uygulanabilecek. Bir dönem 10-14 hafta olacak. Bu süre toplamda en uzun haliyle 14 ay, en kısa haliyle 10 ay olacak. Adaylar akademiye KPSS’nin ilgili puan türündeki üstünlüğüne göre alınacak. Eğitimde her bir teorik dersten en az iki yazılı sınav yapılacak. Her dersten not ortalaması 100 üzerinden 60 ve üzerinde olanlar başarılı sayılacak. Teorik derslerden başarısız olanlara ek sınav hakkı verilecek. Ek sınavdan 60 ve üzerinde puan alanlar ilgili dersten başarılı sayılacak.

ÜÇ DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULACAK

Eğitimde aday üç defa değerlendirmeye tabi tutulacak. Değerlendirme formları ile süreç takip edilecek. Birinci değerlendirme puanının yüzde 20’si, ikinci değerlendirme puanının yüzde 30’u, üçüncü değerlendirme puanının yüzde 50’si alınarak uygulamalı ders başarı puanı belirlenecek. Adaylardan uygulamalı ders başarı puanı 100 üzerinden 70 ve üzerinde olanlar başarılı sayılacak. Eğitim sonunda, teorik derslerin başarı notlarının aritmetik ortalamasının yüzde 40’ı, uygulamalı derslerin başarı notlarının aritmetik ortalamasının yüzde 60’ı toplanarak atamaya esas başarı puanı belirlenecek.

MAAŞTA VERGİ KESİNTİSİ YOK

Adaylara, eğitim sürecinde her ay gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılacak (18 bin 650). Bu ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak. Öğretmen adaylarından askerlik yükümlülüğü bulunanların askerlik hizmetleri, eğitim süresince ertelenecek.

YÖNETİCİLER DE EĞİTİM ALACAK

Eğitim kurumu müdürü veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilecek adaylar, akademinin yönetici yetiştirme programına alınacak. Bu programa katılacak yönetici adayları yazılı ve/veya sözlü sınavlardan 60 ve üzerinde puan alanlar arasından puan üstünlüğüne göre belirlenecek. Yazılı ve sözlü sınavda başarı puanının aritmetik ortalaması alınacak. Puan üstünlüğüne göre vali onayı ile yönetici görevlendirmesi yapılacak.

Eğitime devam zorunlu olacak

Milli Eğitim Akademisi’nde başarısız olanların ilişiği kesilecek. Eğitime devam zorunlu olacak. Adayların, belgeye dayalı sağlık mazeretleri sebebiyle hazırlık eğitimi süresince toplam yirmi gün ve üzeri hazırlık eğitimine katılamayan veya katılamayacak olanların, mazeretlerinin ortadan kalkmasını takip eden ilk hazırlık eğitimi programına tekrar alınmak üzere kayıtları dondurulacak. Belgeye dayalı sağlık mazeretleri dışında adaylara mazeretlerine bağlı olarak eğitim süresince on güne kadar izin verilebilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir